KWALIFIKOWANY PODPIS ELEKTRONICZNY

Podpis elektroniczny to rozwiązanie, które umożliwia identyfikację podmiotu przesyłającego dane drogą elektroniczną. Głównym jego zadaniem jest ułatwienie kontaktu i wymiany informacji między np. osobą fizyczna lub firmą, a instytucją publiczną. Dlatego warto posiadać takie narzędzie.

Kwalifikowany podpis elektroniczny wydawany na 1 rok, 2 lata, 3 lata umożliwiający m.in.:

składanie e-deklaracji podatkowych do Urzędów Skarbowych
elektroniczne składanie sprawozdań do eKRS
podpisywanie dokumentów JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia)
komunikacje w obrębie platformy ePUAP
podpisywanie Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK)
udział w aukcjach i przetargach elektronicznych
zawieranie umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej.

Kwalifikowany chmurowy podpis elektroniczny.

ECSigner to podpis chmurowy zgodny z trendem przechodzenia na usługi cloudowe
To najnowocześniejsza wersja kwalifikowanego podpisu elektronicznego
Podpisuje dokumenty bez użycia karty kryptograficznej lub czytnika, a jego zastosowanie jest identyczne jak podpisu kwalifikowanego na fizycznej karcie kryptograficznej
Jego skutki prawne są równoważne podpisowi własnoręcznemu
Jest zgodny z europejskim rozporządzeniem eIDAS oraz z polską ustawą o identyfikacji elektronicznej i usługach zaufania
Jest wydawany na 1 rok/ 2 lata/ 3 lata